Bộ đội phục kích online, tro choi Bộ đội phục kích