Cuộc chiến xuyên thế kỉ 2 online, tro choi Cuộc chiến xuyên thế kỉ 2