Sát Thủ tàng hình online, tro choi Sát Thủ tàng hình